La millor educació pensant en el futur

El Col·legi Immaculada Concepció, ubicat al carrer València 252, al bell mig de l’Eixample, inicia la seva tasca educativa al 1879 com a proposta de l’orde de les Missioneres de la Immaculada Concepció. Impartim les tres etapes d’Educació Obligatòria: Infantil, Primària i Secundària. Si el nostre alumnat vol cursar Batxillerat, té continuïtat a l’escola Sagrat Cor Diputació. Els 4 nivells estan concertats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Treballem amb l’objectiu que l’alumnat tingui una preparació òptima per encarar el seu futur, fomentant valors com la convivència i la responsabilitat amb l’entorn. El caràcter familiar i acollidor de l’escola afavoreix el tracte personalitzat i el sentiment de pertinença al grup. Oferim un ensenyament de qualitat, avalat pels resultats externs, que vetlla per la formació integral de la persona, i apostem per la innovació educativa fonamentada en els 7 principis de l’aprenentatge formulats per la OCDE.
Visites guiades: 18 de gener, 14 de febrer, 9 de març i 15 de març

Entrevistes personals

Deixa les teves dades i contactarem amb tu

Data de naixement:
Curs sobre el que sol·liciteu informació:

Portes Obertes 2019-2020

Visites guiades: 18 de gener, 14 de febrer, 9 de març i 15 de març

Per a més informació:

Nexes, el nostre Projecte Educatiu

Som una escola plural i oberta a les diferents sensibilitats. Oferim una atenció personalitzada i fomentem les capacitats personals de cada alumne. Entenem l’educació en comú amb les famílies i apostem per aconseguir-ho.

Innovació tecnológica

Implantem les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) a l’escola. Incorporem recursos i metodologies que ens permeten desenvolupar la competència digital al centre a través de pissarres, tauletes, aules d’informàtica...

Escola
Multilingüe

A través de la competència lingüística i les habilitats comunicatives introduïm l’anglès i el francès en les diferents etapes i nivells. Des de P3 fomentem la seva pràctica incorporant l'AICLE (l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera).

Oferim un projecte innovador que vetlla per la formació integral de la persona; partim de l’aprenentatge competencial en diferents àmbits per tal que l’alumne tingui una preparació òptima per encarar el seu futur.